ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานสำนักปลัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 31 คน