ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางงานโครงการปรับปรุงและติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ ๒ ตำบลไสหร้า
  รายละเอียด : การกำหนดราคากลางงานโครงการปรับปรุงและติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ ๒ ตำบลไสหร้า
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 294 คน