ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลไสหร้าและประชาชนบริวณใกล้เคียงพาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมวันเด็นแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙ ในวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า หมู่ที่ ๘ ตำบลไสหร้า
  รายละเอียด : ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลไสหร้าและประชาชนบริวณใกล้เคียงพาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมวันเด็นแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙ ในวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า หมู่ที่ ๘ ตำบลไสหร้า ตามรายละอียด
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 มกราคม. 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 119 คน