ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย คสล. - วัดโคกหาด
  รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้ามีความประสงค์จะดำเนินการประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย สรบ. - วัดโคกหาด (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ 7 ตำบลไสหร้า

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 139 คน