ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายผู้บริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
08 ม.ค. 2564
2 ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า คนที่ 2 พ้นจากตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
3
04 ม.ค. 2564
3 แต่งตั้งตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า คนที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
04 ม.ค. 2564
4 การฝึกอบรมจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรพื้นฐาน" (ภาค) รุ่นที่ ๑ ตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี (white paper ปี 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
18 พ.ย. 2563
5 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
02 ต.ค. 2563
6 รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
36
01 ต.ค. 2563
7 รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
49
03 ส.ค. 2563
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและรพดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
29
29 มิ.ย. 2563
9 รายงานสรุปผลศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำปี ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
03 มิ.ย. 2563
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนำบลไสหร้า เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่่่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1 ประเภท โฉนด, นส.3 และ นส. 3ก) ดาวน์โหลดเอกสาร
44
28 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48