ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
19
03 ส.ค. 2563
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและรพดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
7
29 มิ.ย. 2563
3 รายงานสรุปผลศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำปี ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
03 มิ.ย. 2563
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนำบลไสหร้า เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่่่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1 ประเภท โฉนด, นส.3 และ นส. 3ก) ดาวน์โหลดเอกสาร
25
28 พ.ค. 2563
5 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
19 พ.ค. 2563
6 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
28 เม.ย. 2563
7 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
03 เม.ย. 2563
8 เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
27 มี.ค. 2563
9 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงตามคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทับซ้อนฯประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
22 มี.ค. 2563
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
19 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48