ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
05 ก.ค. 2564
2 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
19 มิ.ย. 2564
3 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
19 มิ.ย. 2564
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
13
01 มิ.ย. 2564
5 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
16 มี.ค. 2564
6 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายผู้บริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
08 ม.ค. 2564
7 ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า คนที่ 2 พ้นจากตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
49
04 ม.ค. 2564
8 แต่งตั้งตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า คนที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
04 ม.ค. 2564
9 การฝึกอบรมจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรพื้นฐาน" (ภาค) รุ่นที่ ๑ ตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี (white paper ปี 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
54
18 พ.ย. 2563
10 แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานสำนักปลัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
05 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50