ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒562 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
11
11 มิ.ย. 2562
2 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง รายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือน ตุลาคม 2561 - เดือนมีนาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
03 เม.ย. 2562
3 รายงานสรุปผลศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำปี ๒๕๖1 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
29 ม.ค. 2562
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนตุลาคม 2561 - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
17
10 ม.ค. 2562
5 ขอเชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
7
08 ม.ค. 2562
6 รายงานสรุปผล และการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
5
08 ม.ค. 2562
7 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
20 ธ.ค. 2561
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
31 ต.ค. 2561
9 แผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
30 ต.ค. 2561
10 การจ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
2
30 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43