ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า (ส.ถ.1/1) ดาวน์โหลดเอกสาร
21
06 ต.ค. 2564
2 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า (ผ.ถ.1/1) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
06 ต.ค. 2564
3 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
05 ก.ค. 2564
4 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
39
19 มิ.ย. 2564
5 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
19 มิ.ย. 2564
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
40
01 มิ.ย. 2564
7 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
67
16 มี.ค. 2564
8 การปรับปรุงอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
64
01 มี.ค. 2564
9 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายผู้บริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
80
08 ม.ค. 2564
10 ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า คนที่ 2 พ้นจากตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
79
04 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51