ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศศูนย์พพัฒนาเด็กเล็กบ้านไสหร้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสหร้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
85
01 ธ.ค. 2560
102 ประกาศแผนออกรับแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท 5) (สำรวจที่ดินใหม่)องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
69
08 พ.ย. 2560
103 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
19 ต.ค. 2560
104 ขอเชิญชวนประชาชนตำบลไสหร้าและพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยกันสอดส่องป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ประจำปี ๒๕๖๐
84
08 ก.ย. 2560
105 รายงานสรุปผล และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2560
59
29 ส.ค. 2560
106 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
21 มิ.ย. 2560
107 แผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
21 มิ.ย. 2560
108 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี-อบต.ไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
84
21 มิ.ย. 2560
109 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ยาม ดาวน์โหลดเอกสาร
102
26 พ.ค. 2560
110 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูทารกแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
69
24 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50