ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-4-ปี-อบต.ไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
78
24 พ.ค. 2560
112 คู่มือประชาชน เพื่อการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
64
08 พ.ค. 2560
113 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
82
03 พ.ค. 2560
114 ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลไสหร้า และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบล (กีฬาต่อต้านยาเสพติด) ไสหร้าเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๐
74
21 เม.ย. 2560
115 รับโอนพนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
57
19 เม.ย. 2560
116 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ,ภาษีป้าย,และภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
23 ก.พ. 2560
117 แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
23 ก.พ. 2560
118 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
65
07 ก.พ. 2560
119 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสหร้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
62
27 ม.ค. 2560
120 รายชื่อฝู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
135
20 มิ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50