ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 รับโอนพนักงานส่วนตำบล
279
02 พ.ค. 2559
122 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่4) ดาวน์โหลดเอกสาร
64
28 เม.ย. 2559
123 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ -๒๕๖๐ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
69
26 เม.ย. 2559
124 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธฺิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กทารก ดาวน์โหลดเอกสาร
126
29 มี.ค. 2559
125 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธฺิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กทารก ดาวน์โหลดเอกสาร
131
24 มี.ค. 2559
126 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
207
18 มี.ค. 2559
127 ประกาศเลื่อนกำหนดการสอบเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
158
15 มี.ค. 2559
128 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
113
11 มี.ค. 2559
129 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธฺิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กทารก ดาวน์โหลดเอกสาร
118
08 มี.ค. 2559
130 รายชื่อฝู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
139
02 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50