ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
139
19 ก.พ. 2559
132 รายชื่อฝู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
149
04 ก.พ. 2559
133 การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้ายและภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
121
25 ม.ค. 2559
134 ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลไสหร้าและประชาชนบริวณใกล้เคียงพาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมวันเด็นแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙ ในวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า หมู่ที่ ๘ ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
115
08 ม.ค. 2559
135 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธฺิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กทารก ดาวน์โหลดเอกสาร
121
04 ม.ค. 2559
136 ขอเชิญชวนประชาชนตำบลไสหร้า ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว " วันพ่อแห่งชาติ" เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
124
04 ธ.ค. 2558
137 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธฺิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กทารก ดาวน์โหลดเอกสาร
112
03 ธ.ค. 2558
138 ขอเชิญชวนประชาชนตำบลไสหร้า และบริเวณใกล้เคียงร่วมงานลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
119
18 พ.ย. 2558
139 ประกาศ หลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศและกระทงในงานวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘ พร้อมด้วยใบสมัคร ดาวน์โหลดเอกสาร
132
18 พ.ย. 2558
140 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
128
11 พ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50