ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่่อง ประกาศรายชื่ผู้มีสิทธิสอบเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
130
04 พ.ย. 2558
142 รายงานงบแสดงฐานการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
112
22 ต.ค. 2558
143 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
156
14 ต.ค. 2558
144 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมทำบุญประพณีวันสารทเดือนสิบประจำปี ๒๕๕๘
187
28 ก.ย. 2558
145 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
138
21 ก.ค. 2558
146 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ (แผ่่นที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
135
21 ก.ค. 2558
147 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ (แผ่่นที่ ๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
140
21 ก.ค. 2558
148 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ (แผ่่นที่ ๔) ดาวน์โหลดเอกสาร
133
21 ก.ค. 2558
149 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ (แผ่่นที่ ๕) ดาวน์โหลดเอกสาร
147
21 ก.ค. 2558
150 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ (แผ่่นที่ ๖) ดาวน์โหลดเอกสาร
146
21 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50