ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 กระบวนงานองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
112
17 มิ.ย. 2558
162 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
238
29 พ.ค. 2558
163 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขี้นสำหรับตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต. ๗) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
190
27 พ.ค. 2558
164 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
175
22 พ.ค. 2558
165 รับโอนพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
184
18 พ.ค. 2558
166 ประชาสัมพันธ์โคงการ " ปีแห่งการท่องเที่ยววิถีไทย ๒๕๕๘" ดาวน์โหลดเอกสาร
195
15 พ.ค. 2558
167 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
214
10 พ.ค. 2558
168 รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต.๗) ดาวน์โหลดเอกสาร
191
27 เม.ย. 2558
169 รณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน(ลดโลกร้อนด้วยหลักการ GREEN& CLEAN) ดาวน์โหลดเอกสาร
217
03 เม.ย. 2558
170 จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า ประจำเดือน เมษายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
01 เม.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51