ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขี้นสำหรับตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป) ดาวน์โหลดเอกสาร
216
06 มี.ค. 2558
172 จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า ประจำเดือน มีนาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
01 มี.ค. 2558
173 จัดทำโครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ คืนความสุขให้แก่ประชาชน
273
23 ก.พ. 2558
174 จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
01 ก.พ. 2558
175 รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
257
26 ม.ค. 2558
176 ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
197
19 ม.ค. 2558
177 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า ที่ ๒๐ / ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
187
19 ม.ค. 2558
178 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า ที่ ๒๒ / ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
179
19 ม.ค. 2558
179 เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
191
09 ม.ค. 2558
180 การขับเคลื่อนการใช้จักยานในชีวิตประจำวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
186
05 ม.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50