ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลไสหร้าและพื้นที่ใกล้เคียงนำบุตรหลานของท่านมาร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
188
05 ม.ค. 2558
182 จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
01 ม.ค. 2558
183 ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลไสหร้าเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2558
284
30 ธ.ค. 2557
184 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
174
18 ธ.ค. 2557
185 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
172
16 ธ.ค. 2557
186 โครงการช่วยเหลืประชาชนเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ คืนความสุขให้แก่ประชาชน
372
09 ธ.ค. 2557
187 ขอเชิญชวนร่วมงาน ๕ ธันวา ประจำปี ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
197
01 ธ.ค. 2557
188 ขอเชิญชวนประชาชนในตำบลไสหร้าและเขตพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกันปล่อยปลาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557
271
01 ธ.ค. 2557
189 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การใช้แผนดำเนินงานประจำปีพ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
147
28 พ.ย. 2557
190 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
243
10 พ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50