ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 การฝึกอบรมจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรพื้นฐาน" (ภาค) รุ่นที่ ๑ ตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี (white paper ปี 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
74
18 พ.ย. 2563
12 แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานสำนักปลัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
05 ต.ค. 2563
13 แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
05 ต.ค. 2563
14 แผนการใช้จ่ายเงินรวมของหน่วยงานสำนักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
05 ต.ค. 2563
15 แผนการใช้จ่ายเงินรวมของหน่วยงานสำนักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
05 ต.ค. 2563
16 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
02 ต.ค. 2563
17 รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
125
01 ต.ค. 2563
18 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
30 ก.ย. 2563
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
31 ส.ค. 2563
20 รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
92
03 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50