ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
258
27 ส.ค. 2557
202 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
300
01 ส.ค. 2557
203 เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา ดาวน์โหลดเอกสาร
230
09 ก.ค. 2557
204 กำหนด วัน เวลา และสถานที่การจัดทำเวทีประชาคมการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้าเป็นเทศบาลตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
316
30 มิ.ย. 2557
205 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ดาวน์โหลดเอกสาร
160
30 มิ.ย. 2557
206 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ๘) ดาวน์โหลดเอกสาร
251
16 มิ.ย. 2557
207 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลเพื่องแต่งตั้งให้ดรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
212
09 มิ.ย. 2557
208 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
260
29 พ.ค. 2557
209 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
309
19 พ.ค. 2557
210 แผ่นพับรณรงค์ป้องกันโรคอีโบล่า ดาวน์โหลดเอกสาร
257
11 พ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50