ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินสมรรถนะ ดาวน์โหลดเอกสาร
391
30 พ.ย. 2555
262 รับโอนนักบริหารงาน อบต. 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
954
19 พ.ย. 2555
263 รับสมัครบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
398
13 พ.ย. 2555
264 รายงานข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน กันยายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
390
05 ต.ค. 2555
265 รายงานข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
346
05 ต.ค. 2555
266 ประกาศ เรื่อง การเปิด-ปิดภาคเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
3024
30 ก.ย. 2555
267 ประกาศสภาฯ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
368
26 ก.ย. 2555
268 ประกาศสภาฯ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
350
19 ก.ย. 2555
269 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดาวน์โหลดเอกสาร
345
13 ก.ย. 2555
270 ประกาศสภาฯ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
358
12 ก.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50