ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประกาศอำเภอฉวาง เรื่อง อนุญาตให้ขยายเวลาประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
586
12 ก.ย. 2555
272 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดาวน์โหลดเอกสาร
318
06 ก.ย. 2555
273 รายงานข้อมูลข่าวสารประจำเดือน สิงหาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
342
05 ก.ย. 2555
274 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
530
31 ส.ค. 2555
275 ประกาศอำเภอฉวางเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ / ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
340
28 ส.ค. 2555
276 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
384
14 ส.ค. 2555
277 รายงานข้อมูลข่าวสารประจำเดือน กรกฏาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
341
07 ส.ค. 2555
278 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
369
23 ก.ค. 2555
279 กำหนดสถานที่เพื่อโฆษณาหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ครบวาระ) ดาวน์โหลดเอกสาร
354
23 ก.ค. 2555
280 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
360
18 ก.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50