ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้าเรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ เป็นตำแหน่งช่างไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
572
30 ม.ค. 2555
302 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2555 ลงวันที่ 27 มกราคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
365
27 ม.ค. 2555
303 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
510
20 ม.ค. 2555
304 รายงานข้อมูลข่าวสารประจำเดือน ธันวาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
349
09 ม.ค. 2555
305 คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
519
20 ธ.ค. 2554
306 รายงานข้อมูลข่าวสารประจำเดือน พฤศจิกายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
351
19 ธ.ค. 2554
307 สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
381
16 ธ.ค. 2554
308 คำสั่งอำเภอฉวาง เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
836
16 ธ.ค. 2554
309 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
3144
16 ธ.ค. 2554
310 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2555 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
361
16 ธ.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50