ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2554 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
355
16 ธ.ค. 2554
312 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติ ครั้งที่ 118/2554 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554 ประกาศผลการเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
382
10 ธ.ค. 2554
313 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกาสผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานครู องค์การบริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
421
09 ธ.ค. 2554
314 ขอเชิญชวนท่านและบุคลากร ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวา ประจำปี ๒๕๕๔ ณ วัดสามัคคีนุกูล ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
385
29 พ.ย. 2554
315 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
552
14 พ.ย. 2554
316 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า(หมู่ที่ 1-5) ดาวน์โหลดเอกสาร
432
14 พ.ย. 2554
317 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า(หมู่ที่ 6-9) ดาวน์โหลดเอกสาร
437
14 พ.ย. 2554
318 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวตำบลไสหร้า มาใช้สิทธิ ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2554 เวลา 08.00-15.00น. ดาวน์โหลดเอกสาร
458
03 พ.ย. 2554
319 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเก็บภาษี ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
428
01 พ.ย. 2554
320 ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
463
27 ต.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50