ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 รายงายข้อมูลข่าวสารประจำเดือน กันยายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
578
12 ต.ค. 2554
322 รายงานข้อมูลงบการเงิน ดาวน์โหลดเอกสาร
435
11 ต.ค. 2554
323 ประกาศ เรื่อง โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า(กรณีครบวาระ) ดาวน์โหลดเอกสาร
854
08 ต.ค. 2554
324 ประกาศ เรื่อง สมาชิกสภา อบต. ไสหร้า และนายก อบต.ไสหร้า หมดวาระในระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2554
952
07 ต.ค. 2554
325 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
450
07 ต.ค. 2554
326 ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
359
28 ก.ย. 2554
327 รายงายข้อมูลข่าวสารประจำเดือน สิงหาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
426
02 ก.ย. 2554
328 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
411
25 ส.ค. 2554
329 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า " แม่ดีเด่นประจำปี 2554" ดาวน์โหลดเอกสาร
498
15 ส.ค. 2554
330 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า " แม่ดีเด่นประจำตำบลไสหร้า ปี พ.ศ. 2554" ดาวน์โหลดเอกสาร
691
15 ส.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50