ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
374
27 ธ.ค. 2553
352 รายงานข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
373
17 ธ.ค. 2553
353 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
373
25 พ.ย. 2553
354 รายงานข้อมูลงบการเงินเดือนตุลาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
369
12 พ.ย. 2553
355 รายงานข้อมูลงบการเงินเดือนพฤศจิกายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
377
12 พ.ย. 2553
356 รายงานข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
415
08 พ.ย. 2553
357 รายงานข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนกันยายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
370
18 ต.ค. 2553
358 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
385
28 ก.ย. 2553
359 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
386
27 ก.ย. 2553
360 รายงานข้อมูลข่าวสารประจำเดือนสิงหาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
396
10 ก.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50