ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 รายงานข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน สิงหาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
382
10 ก.ย. 2553
362 รายงานข้อมูลข่าวสารประจำเดือน กรกฎาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
569
09 ส.ค. 2553
363 แผ่นพับสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงบริการของรัฐ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัว ดาวน์โหลดเอกสาร
2889
03 ส.ค. 2553
364 รายงานข้อมูลข่าวสารประจำเดือน มิถุนายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
519
09 ก.ค. 2553
365 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ดาวน์โหลดเอกสาร
470
05 ก.ค. 2553
366 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกาศใช้แผนสามปี (2554-2556) ดาวน์โหลดเอกสาร
366
30 มิ.ย. 2553
367 รายงานข้อมูลข่าวสารประจำเดือน พฤษภาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
569
07 มิ.ย. 2553
368 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
635
26 พ.ค. 2553
369 รายงานข้อมูลข่าวสารประจำเดือน เมษายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
432
21 พ.ค. 2553
370 มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
523
05 พ.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50