ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงตามคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทับซ้อนฯประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
22 มี.ค. 2563
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
81
19 มี.ค. 2563
33 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
71
10 มี.ค. 2563
34 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ดาวน์โหลดเอกสาร
14
09 มี.ค. 2563
35 จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2563 (งานจัดเก็บรายได้) ดาวน์โหลดเอกสาร
13
05 มี.ค. 2563
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
94
17 ก.พ. 2563
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 และสมัยสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
66
12 ก.พ. 2563
38 จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (งานจัดเก็บรายได้) ดาวน์โหลดเอกสาร
13
04 ก.พ. 2563
39 รายงานสรุปผลศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำปี ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
30 ม.ค. 2563
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
91
27 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50