ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 ประชาสัมพันธ์ คุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลดเอกสาร
618
09 ต.ค. 2552
392 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
467
09 ต.ค. 2552
393 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
484
28 ก.ย. 2552
394 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
402
28 ก.ย. 2552
395 องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
433
23 ก.ย. 2552
396 รายงานข้อมูลข่าวสารประจำเดือน สิงหาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
407
21 ก.ย. 2552
397 การป้องกันภัยธรรมชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
408
10 ก.ย. 2552
398 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
409
02 ก.ย. 2552
399 ประกาศ เรื่อง ผลการประกาศสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
411
20 ส.ค. 2552
400 รายงานข้อมูลข่าวสารประจำเดือน กรกฎาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
428
07 ส.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50