ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)ในเขตตำบลไสหร้า จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
417
30 ก.ค. 2552
402 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ม.9 ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
928
30 ก.ค. 2552
403 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาโครงการติดตั้งเสียงตามสายหมู่ที่ 2 ต.ไสหร้า อ.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
547
30 ก.ค. 2552
404 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ดาวน์โหลดเอกสาร
1193
28 ก.ค. 2552
405 ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
569
27 ก.ค. 2552
406 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง จัดตั้งศุูนย์รับเรื่องร้องทุกจากผู้บริโภค ดาวน์โหลดเอกสาร
493
22 ก.ค. 2552
407 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลดเอกสาร
3597
22 ก.ค. 2552
408 ดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
400
11 ก.ค. 2552
409 รายงานข้อมูลข่าวสารประจำเดือน มิถุนายน 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
405
09 ก.ค. 2552
410 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ดาวน์โหลดเอกสาร
407
25 มิ.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| 41 |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50