ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
411 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2553-2555) ดาวน์โหลดเอกสาร
388
24 มิ.ย. 2552
412 รายงานข้อมูลข่าวสารประจำเดือน พฤษภาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
432
23 มิ.ย. 2552
413 ประกาศ เรื่อง ผลการประกาศสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
358
06 มิ.ย. 2552
414 ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
916
16 พ.ค. 2552
415 รายงานข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน เมษายน 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
427
13 พ.ค. 2552
416 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
669
10 พ.ค. 2552
417 การป้องกันภัยธรรมชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
504
08 พ.ค. 2552
418 รายงานข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน มีนาคม2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
424
28 เม.ย. 2552
419 มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
479
28 เม.ย. 2552
420 ประกาศ เรื่อง ผลการประกาศสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
364
25 เม.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| 42 |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50