ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
421 องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้าขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนกีฬาไสหร้าเกมส์ ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
389
15 เม.ย. 2552
422 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
424
24 มี.ค. 2552
423 อันตรายไข้เลือดออกสายพันธ์ใหม่ (ชิคุนกุนย่า) ดาวน์โหลดเอกสาร
590
22 มี.ค. 2552
424 รายงานข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
438
12 มี.ค. 2552
425 รับโอนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับ 6) และเจ้าหน้าที่พนักงานพัสดุ 2-4/5
649
09 มี.ค. 2552
426 ประกาศ เรื่อง ผลการประกาศสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
438
09 มี.ค. 2552
427 ขอเชิญพี่น้องชาวไสหร้าประหยัดน้ำและพลังงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
542
03 มี.ค. 2552
428 คุณค่าของการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย ดาวน์โหลดเอกสาร
387
27 ก.พ. 2552
429 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
361
27 ก.พ. 2552
430 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
419
27 ก.พ. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| 43 |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50