ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
431 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
389
27 ก.พ. 2552
432 รายงานข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน มกราคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
396
12 ก.พ. 2552
433 การป้องกันภัยธรรมชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
457
08 ม.ค. 2552
434 รายงานข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนธันวาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
426
03 ม.ค. 2552
435 รายงานข้อมูลข่าวสารเดือนพฤศจิกายน 2551.xls ดาวน์โหลดเอกสาร
399
15 ธ.ค. 2551
436 ประกาศ อบต.ไสหร้า เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
730
02 ธ.ค. 2551
437 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
382
02 ธ.ค. 2551
438 รายงานข้อมูลข่าวสารเดือนตุลาคม 2551.xls ดาวน์โหลดเอกสาร
412
12 พ.ย. 2551
439 งบแสดงฐานะการเงิน ดาวน์โหลดเอกสาร
453
30 ต.ค. 2551
440 รายงานข้อมูลข่าวสารเดือนกันยายน 2551.xls ดาวน์โหลดเอกสาร
411
06 ต.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| 44 |45| |46| |47| |48| |49| |50