ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
441 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
416
30 ก.ย. 2551
442 โรคไข้เลิอดออก ดาวน์โหลดเอกสาร
565
22 ก.ย. 2551
443 อันตรายไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
429
22 ก.ย. 2551
444 ภาวะโลกร้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
419
22 ก.ย. 2551
445 รายงานข้อมูลข่าวสารเดือนสิงหาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
438
12 ก.ย. 2551
446 สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
459
19 ส.ค. 2551
447 รายงานข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
436
14 ส.ค. 2551
448 สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้าประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 / 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
437
13 ส.ค. 2551
449 รายงานข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน มิถุนายน 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
400
09 ก.ค. 2551
450 บันทึกรายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 /2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
426
27 มิ.ย. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| 45 |46| |47| |48| |49| |50