ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
461 ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 / 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
428
31 มี.ค. 2551
462 องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้าขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนกีฬาไสหร้าเกมส์ ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
439
25 มี.ค. 2551
463 การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
532
11 มี.ค. 2551
464 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง คุณค่าของการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย ดาวน์โหลดเอกสาร
544
22 ก.พ. 2551
465 การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
503
04 ก.พ. 2551
466 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
423
14 ม.ค. 2551
467 งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
456
14 ม.ค. 2551
468 องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้าช่วยเหลือภัยแล้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
1055
11 ม.ค. 2551
469 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
426
28 ธ.ค. 2550
470 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
419
28 ธ.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| 47 |48| |49| |50| |51