ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
471 ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานการเงิน และงบอื่น ๆ ดาวน์โหลดเอกสาร
387
20 ธ.ค. 2550
472 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกาศใชช้แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
399
18 ธ.ค. 2550
473 ประกาศใช้แผนปฎิบัติการปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
379
18 ธ.ค. 2550
474 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
1507
18 ธ.ค. 2550
475 คำสั่ง เรื่องการมอบหมายให้รักษาราชการแทนนายก อบต.ไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
5541
29 พ.ย. 2550
476 รายงานข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
405
30 ต.ค. 2550
477 งบแสดงฐานการเงิน ดาวน์โหลดเอกสาร
386
30 ต.ค. 2550
478 รายงานข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
391
01 ต.ค. 2550
479 ส่งงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
368
10 ก.ย. 2550
480 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า (ผ.ถ.๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
413
30 ส.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| 48 |49| |50