ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
82
01 พ.ย. 2562
52 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
28 ต.ค. 2562
53 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( ต่อ) ดาวน์โหลดเอกสาร
81
28 ต.ค. 2562
54 ภาพกิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 3 Rs ประชารัฐประจำปี ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
57
25 ต.ค. 2562
55 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
22 ต.ค. 2562
56 เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
19 ต.ค. 2562
57 แผนการใช้จ่ายเงินองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า หน่วยงานสำนักงานปลัด งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
01 ต.ค. 2562
58 แผนการใช้จ่ายเงินองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า กองช่าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
01 ต.ค. 2562
59 แผนการใช้จ่ายเงิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
01 ต.ค. 2562
60 แผนการใช้จ่ายเงินรวม องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
01 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50