ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
03 ก.ค. 2562
62 คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
65
23 มิ.ย. 2562
63 รายงานการจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
23 มิ.ย. 2562
64 กิจกรรมปลูกป่า ดาวน์โหลดเอกสาร
58
23 มิ.ย. 2562
65 เรื่อง อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
72
23 มิ.ย. 2562
66 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒562 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
61
21 มิ.ย. 2562
67 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
66
20 มิ.ย. 2562
68 เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
71
19 มิ.ย. 2562
69 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒562 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
92
11 มิ.ย. 2562
70 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
60
19 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50