ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ระยะ 4 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
66
19 พ.ค. 2562
72 คู่มือประชาชน คัดแยกขยะ
58
16 พ.ค. 2562
73 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง รายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือน ตุลาคม 2561 - เดือนมีนาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
101
03 เม.ย. 2562
74 แผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ประจำปี ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
55
01 เม.ย. 2562
75 ประชาสัมพันธ์การกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
29 มี.ค. 2562
76 ทบทวนภารกิจและทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า ประจำปี 62 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
14 มี.ค. 2562
77 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
05 มี.ค. 2562
78 รายงานสรุปผลศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำปี ๒๕๖1 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
29 ม.ค. 2562
79 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนตุลาคม 2561 - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
97
10 ม.ค. 2562
80 ขอเชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
75
08 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50