ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 รายงานสรุปผล และการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
74
08 ม.ค. 2562
82 โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
57
06 ม.ค. 2562
83 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
94
20 ธ.ค. 2561
84 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
31 ต.ค. 2561
85 แผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
79
30 ต.ค. 2561
86 การจ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
83
30 ก.ย. 2561
87 การดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
86
08 พ.ค. 2561
88 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
11 เม.ย. 2561
89 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
23 มี.ค. 2561
90 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
87
16 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50