ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
07 ธ.ค. 2564
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืัอวัสดุอุปกรณ์โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้าฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
04 พ.ย. 2564
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
03 พ.ย. 2564
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ดาวน์โหลดเอกสาร
15
02 พ.ย. 2564
5 ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
27 ต.ค. 2564
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 174-05 สายหัวสะพานเพ็ญมิตร - ใต้สายไฟแรงสูง หมู่ที่ 1,6 บ้านเพ็ญมิตร , ดาวน์โหลดเอกสาร
39
18 ต.ค. 2564
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุ้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
15 ต.ค. 2564
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบแนบท้ายประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
15 ต.ค. 2564
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 174-05 สายหัวสะพานเพ็ญมิตร - ใต้สายไฟแรงสูง หมู่ที่ 1,6 บ้านเพ็ญมิตร,บ้านควน ดาวน์โหลดเอกสาร
39
07 ต.ค. 2564
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 174-04 สายไสหร้า - พรุบอน หมู่ที่ 8 ตำบลไสหร้า โดยว ดาวน์โหลดเอกสาร
50
01 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60