ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
05 เม.ย. 2564
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
05 เม.ย. 2564
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวน 18 วัน ดาวน์โหลดเอกสาร
7
15 มี.ค. 2564
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย 72 พรรษาประชาอุทิศ หมู่ที่ 7,4 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
5
11 มี.ค. 2564
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ดาวน์โหลดเอกสาร
5
10 มี.ค. 2564
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
05 มี.ค. 2564
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนยกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนายสมเกียรติ - สวนนายอภิชัย หมู่ที่ 9 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
6
04 มี.ค. 2564
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้าง ร.ร. บ้านปลายคลองเพรง หมู่ที่ 3,4 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
5
04 มี.ค. 2564
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหน้าโรงรม - ทุ่งยวน หมู่ที่ 8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
6
04 มี.ค. 2564
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนน จำนวน 6 สาย ในพื้นที่ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
6
19 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57