ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหนองเตยยาว หมู่ที่ 7 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
12
21 มี.ค. 2562
92 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษษถนน จำนวน 26 สาย ในพื้นที่ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
17
21 มี.ค. 2562
93 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายแปดป้าย - คลองคุดด้วน หมู่ที่ 9 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
14
20 มี.ค. 2562
94 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายจันหู-อู่ตะเภา หมู่ที่ 4 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
13
19 มี.ค. 2562
95 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
13 มี.ค. 2562
96 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสายสามแยก ตชด. - ห้วยทรายขาว หมู่ที่ 8,5 ตำบลไสหร้า ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi ดาวน์โหลดเอกสาร
11
22 ม.ค. 2562
97 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสายไสหร้า - พรุบอน หมู่ที่ 8 ตำบลไสหร้า ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
14
18 ม.ค. 2562
98 ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ คตง. (ไตรมาสที่ 1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
18 ม.ค. 2562
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฝนตกหนักลมพัดแรง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
09 ม.ค. 2562
100 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสายสามแยก ตชด. - ห้วยทรายขาว หมู่ที่ 8,5 ตำบลไสหร้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
9
28 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53