ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
38
11 พ.ย. 2562
102 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ดาวน์โหลดเอกสาร
42
06 พ.ย. 2562
103 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
31
18 ต.ค. 2562
104 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ คตง. ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
17 ต.ค. 2562
105 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านตรอกแค หมู่ที่ 4 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
33
15 ต.ค. 2562
106 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบแนบท้ายประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
15 ต.ค. 2562
107 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ดาวน์โหลดเอกสาร
42
13 ก.ย. 2562
108 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
34
11 ก.ย. 2562
109 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
39
04 ก.ย. 2562
110 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยวังหุม หมู่ที่ 6 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
49
19 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57