ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาต่อสัญญาการให้บริการเช่าพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
9
19 ต.ค. 2561
122 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
12 ต.ค. 2561
123 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
05 ต.ค. 2561
124 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
05 ต.ค. 2561
125 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การจัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเพ็ญมิตร หมู่ที่ 3 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
16
27 ก.ย. 2561
126 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองลุง หมู่ที่ 6,8 ตำบลไสหร้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
14
19 ก.ย. 2561
127 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย รพช. - บ้านนายอานนท์ หมู่ที่ 3,5 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
16
18 ก.ย. 2561
128 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย ข้าง ร.ร. บ้านควน - ห้วยน้ำเขียว หมู่ที่ 6 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
13
18 ก.ย. 2561
129 ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านไสหร้า หมู่ที่ 8 ตำบลไสหร้า (ครั้งที่ 5) ดาวน์โหลดเอกสาร
14
17 ก.ย. 2561
130 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
17 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53