ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 3 สาย หมู่ที่ 2,8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
21
19 ธ.ค. 2561
122 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง เผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
17 ธ.ค. 2561
123 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายไสหร้า - พรุบอน หมู่ที่ 8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
21
30 พ.ย. 2561
124 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายสามแยก ตชด - ห้วยทรายขาว หมู่ที่ 8,5 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
17
30 พ.ย. 2561
125 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
28 พ.ย. 2561
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื็อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
16 พ.ย. 2561
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
16 พ.ย. 2561
128 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
06 พ.ย. 2561
129 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเพ็ญมิตร หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
29
30 ต.ค. 2561
130 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การจัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้าง ร.ร. บ้านควน - ท่งใน หมู่ที่ 6 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
21
29 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54