ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การจัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้าง ร.ร. บ้านควน - ห้วยน้ำเขียว หมู่ที่ 7 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
25
29 ต.ค. 2561
132 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การจัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้าง ร.ร. บ้านปลายคลองเพรง หมู่ที่ 3 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
57
29 ต.ค. 2561
133 สรุปผลการจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
29 ต.ค. 2561
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สาย รพช.-บ้านนายอานนท์ หมู่ที่ 3,5 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
16
19 ต.ค. 2561
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาต่อสัญญาการให้บริการเช่าพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
19
19 ต.ค. 2561
136 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
12 ต.ค. 2561
137 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ ดาวน์โหลดเอกสาร
37
05 ต.ค. 2561
138 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
05 ต.ค. 2561
139 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การจัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเพ็ญมิตร หมู่ที่ 3 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
25
27 ก.ย. 2561
140 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองลุง หมู่ที่ 6,8 ตำบลไสหร้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
24
19 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54