ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษษถนน จำนวน 26 สาย ในพื้นที่ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
35
21 มี.ค. 2562
132 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายแปดป้าย - คลองคุดด้วน หมู่ที่ 9 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
35
20 มี.ค. 2562
133 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายจันหู-อู่ตะเภา หมู่ที่ 4 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
35
19 มี.ค. 2562
134 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
13 มี.ค. 2562
135 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสายสามแยก ตชด. - ห้วยทรายขาว หมู่ที่ 8,5 ตำบลไสหร้า ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi ดาวน์โหลดเอกสาร
31
22 ม.ค. 2562
136 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสายไสหร้า - พรุบอน หมู่ที่ 8 ตำบลไสหร้า ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
35
18 ม.ค. 2562
137 ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ คตง. (ไตรมาสที่ 1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
18 ม.ค. 2562
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฝนตกหนักลมพัดแรง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
09 ม.ค. 2562
139 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสายสามแยก ตชด. - ห้วยทรายขาว หมู่ที่ 8,5 ตำบลไสหร้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
29
28 ธ.ค. 2561
140 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสายไสหร้า - พรุบอน หมู่ที่ 8 ตำบลไสหร้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
32
28 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57