ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย รพช. - บ้านนายอานนท์ หมู่ที่ 3,5 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
27
18 ก.ย. 2561
142 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย ข้าง ร.ร. บ้านควน - ห้วยน้ำเขียว หมู่ที่ 6 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
38
18 ก.ย. 2561
143 ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านไสหร้า หมู่ที่ 8 ตำบลไสหร้า (ครั้งที่ 5) ดาวน์โหลดเอกสาร
24
17 ก.ย. 2561
144 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
17 ก.ย. 2561
145 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
05 ก.ย. 2561
146 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองลุง หมู่ที่ 6,8 ตำบลไสหร้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
29
04 ก.ย. 2561
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้การพัฒนาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
04 ก.ย. 2561
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้การพัฒนาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
04 ก.ย. 2561
149 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายจันหู-อู่ตะเภา (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
03 ก.ย. 2561
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 21 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
29 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54