ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) สายข้าง ร.ร.บ้านควน - ห้วยน้ำเขียว (ต่อจากถนน คสล. เดิม) ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
16
15 ส.ค. 2561
142 ประกาศร่างขอบเขตงาน และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองลุง หมู่ที่ 6,8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
24
10 ส.ค. 2561
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) ซอยวังหุม หมู่ที่ 6 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
12
10 ส.ค. 2561
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
09 ส.ค. 2561
145 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
08 ส.ค. 2561
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) สายข้าง รพช. - บ้านนายฉลอง ชูรอด หมู่ที่ 5 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
12
06 ส.ค. 2561
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) สายหนองเตยยาว หมู่ที่ 7 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
13
06 ส.ค. 2561
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) ดาวน์โหลดเอกสาร
13
03 ส.ค. 2561
149 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายจันหู-อู่ตะเภา หมู่ที่ 4 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
21
02 ส.ค. 2561
150 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6,8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
26
26 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53