ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื็อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
16 พ.ย. 2561
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
16 พ.ย. 2561
153 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
06 พ.ย. 2561
154 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเพ็ญมิตร หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
39
30 ต.ค. 2561
155 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การจัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้าง ร.ร. บ้านควน - ท่งใน หมู่ที่ 6 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
33
29 ต.ค. 2561
156 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การจัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้าง ร.ร. บ้านควน - ห้วยน้ำเขียว หมู่ที่ 7 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
34
29 ต.ค. 2561
157 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การจัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้าง ร.ร. บ้านปลายคลองเพรง หมู่ที่ 3 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
69
29 ต.ค. 2561
158 สรุปผลการจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
29 ต.ค. 2561
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สาย รพช.-บ้านนายอานนท์ หมู่ที่ 3,5 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
25
19 ต.ค. 2561
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาต่อสัญญาการให้บริการเช่าพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
28
19 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57