ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
12 ต.ค. 2561
162 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ ดาวน์โหลดเอกสาร
48
05 ต.ค. 2561
163 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
05 ต.ค. 2561
164 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การจัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเพ็ญมิตร หมู่ที่ 3 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
35
27 ก.ย. 2561
165 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองลุง หมู่ที่ 6,8 ตำบลไสหร้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
35
19 ก.ย. 2561
166 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย รพช. - บ้านนายอานนท์ หมู่ที่ 3,5 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
36
18 ก.ย. 2561
167 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย ข้าง ร.ร. บ้านควน - ห้วยน้ำเขียว หมู่ที่ 6 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
47
18 ก.ย. 2561
168 ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านไสหร้า หมู่ที่ 8 ตำบลไสหร้า (ครั้งที่ 5) ดาวน์โหลดเอกสาร
32
17 ก.ย. 2561
169 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
17 ก.ย. 2561
170 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
05 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57