ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเเสริมเหล็ก (คสล.) สาย รพช- บ้านนายฉลอง ชูรอด หมู่ที่ 5 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
17
11 ก.ค. 2561
162 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
09 ก.ค. 2561
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
02 ก.ค. 2561
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump)ของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
28 มิ.ย. 2561
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
28 มิ.ย. 2561
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
28 มิ.ย. 2561
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้าง ร.ร. เจริญวิทย์ (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 9 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
15
11 มิ.ย. 2561
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายใต้โค้ง-คลองสำโรง (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
15
11 มิ.ย. 2561
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายใต้สายไฟ-หนองเต่าดำ (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 2,8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
10
11 มิ.ย. 2561
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายจันหู-อู่ตะเภา (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 4,8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
11
11 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53