ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยวังหุม หมู่ที่ 6 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
30
17 ก.ค. 2561
172 ประกาศร่างขอบเขตงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหนองเตยยาว หมู่ที่ 7 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
38
16 ก.ค. 2561
173 ประกาศร่างขอบเขตงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย รพช. - บ้านนายฉลอง ชูรอด หมู่ที่ 5 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
31
16 ก.ค. 2561
174 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหนองเตยยาว หมู่ที่ 7 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
42
11 ก.ค. 2561
175 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเเสริมเหล็ก (คสล.) สาย รพช- บ้านนายฉลอง ชูรอด หมู่ที่ 5 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
28
11 ก.ค. 2561
176 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
09 ก.ค. 2561
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
02 ก.ค. 2561
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump)ของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
28 มิ.ย. 2561
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
28 มิ.ย. 2561
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
28 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54