ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองลุง หมู่ที่ 6,8 ตำบลไสหร้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
39
04 ก.ย. 2561
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้การพัฒนาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
04 ก.ย. 2561
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้การพัฒนาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
04 ก.ย. 2561
174 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายจันหู-อู่ตะเภา (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
03 ก.ย. 2561
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 21 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
29 ส.ค. 2561
176 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายน้ำราด - นายาว หมู่ที่ 6 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
37
28 ส.ค. 2561
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 6 ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
24 ส.ค. 2561
178 ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านไสหร้า หมู่ที่ 8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
32
20 ส.ค. 2561
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) สายข้าง ร.ร.เจริญวิทย์ (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ 9 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
30
15 ส.ค. 2561
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) สายข้าง ร.ร.บ้านควน - ห้วยน้ำเขียว (ต่อจากถนน คสล. เดิม) ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
32
15 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57