ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) ซอยวังหุม หมู่ที่ 6 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
26
10 ส.ค. 2561
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
09 ส.ค. 2561
183 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
08 ส.ค. 2561
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) สายข้าง รพช. - บ้านนายฉลอง ชูรอด หมู่ที่ 5 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
27
06 ส.ค. 2561
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) สายหนองเตยยาว หมู่ที่ 7 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
27
06 ส.ค. 2561
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) ดาวน์โหลดเอกสาร
27
03 ส.ค. 2561
187 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายจันหู-อู่ตะเภา หมู่ที่ 4 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
31
02 ส.ค. 2561
188 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6,8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
38
26 ก.ค. 2561
189 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
26 ก.ค. 2561
190 ประกาศร่างขอบเขตงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยวังหุม หมู่ที่ 6 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
32
25 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57