ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศราคากลางและขอบเขตงานโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองเพรง หมู่ที่ 4 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
43
18 พ.ค. 2561
182 ประกาศราคากลางและขอบเขตงานโครงการก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายจันหู-อู่ตะเภา (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ 4,8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
18
16 พ.ค. 2561
183 ประกาศราคากลางและขอบเขตงานโครงการก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายใต้โค้ง-คลองสำโรง (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
28
16 พ.ค. 2561
184 ประกาศราคากลางและขอบเขตงานโครงการก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายใต้สายไฟ-หนองเต่าดำ (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
23
16 พ.ค. 2561
185 ประกาศราคากลางและขอบเขตงานโครงการก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย รพช.-บ้านนายอานนท์ (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ 3 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
15
16 พ.ค. 2561
186 ประกาศราคากลางและขอบเขตงานโครงการก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหน้าโรงรม-ทุ่งยวน (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ 8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
18
16 พ.ค. 2561
187 ประกาศราคากลางและขอบเขตงานโครงการก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหัวสะพานเพ็ญมิตร - ใต้สายไฟแรงสูง (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
22
15 พ.ค. 2561
188 ประกาศราคากลางและขอบเขตงานโครงการก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายพรุชิง (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ 3 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
28
15 พ.ค. 2561
189 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
08 พ.ค. 2561
190 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
04 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53