ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
13
22 ม.ค. 2564
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
27
05 ม.ค. 2564
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 174-04 สายไสหร้า - พรุบอน (บ้านพรุบอน - บ้านไสหร ดาวน์โหลดเอกสาร
17
30 ธ.ค. 2563
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๗๔ - ๐๔ สายไสหร้า - พรุบอน (บ้านพรุบอน - บ้านไสหร้า) หมู่ที่ ๘ ตำบลไสหร ดาวน์โหลดเอกสาร
22
14 ธ.ค. 2563
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่องประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย รพช.- บ้านนายอานนท์ หมู่ที่ 3,5 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
28
13 พ.ย. 2563
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้าง ร.ร. บ้านปลายคลองเพรง หมู่ที่ 3,4 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
21
13 พ.ย. 2563
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการจัดงานวันลอยกระทง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
30 ต.ค. 2563
18 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นเอกสาร ไตรมาส ๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
22 ต.ค. 2563
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาการให้บริการเช่าพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
14 ต.ค. 2563
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้าง ร.ร.เจริญวิทย์ หมู่ที่ 9 ตำบลไสหร้า ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
19
15 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54