ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
09 เม.ย. 2561
192 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนและซอย จำนวน 11 สาย ในพื้นที่ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
17
21 มี.ค. 2561
193 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหัวสะพานเพ็ญมิตร - ใต้สายไฟแรงสูง (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
25
21 มี.ค. 2561
194 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
12 มี.ค. 2561
195 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
09 ก.พ. 2561
196 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนและซอย จำนวน 20 สาย ในพื้นที่ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
38
22 ม.ค. 2561
197 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
08 ม.ค. 2561
198 ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านไสหร้า หมู่ที่ 8 ตำบลไสหร้า (ครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
35
20 ธ.ค. 2560
199 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
12 ธ.ค. 2560
200 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
13 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53