ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
09 ก.ค. 2561
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
29
02 ก.ค. 2561
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump)ของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
28 มิ.ย. 2561
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
28 มิ.ย. 2561
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
28 มิ.ย. 2561
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้าง ร.ร. เจริญวิทย์ (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 9 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
34
11 มิ.ย. 2561
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายใต้โค้ง-คลองสำโรง (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
32
11 มิ.ย. 2561
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายใต้สายไฟ-หนองเต่าดำ (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 2,8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
27
11 มิ.ย. 2561
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายจันหู-อู่ตะเภา (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 4,8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
26
11 มิ.ย. 2561
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย รพช.-บ้านนายอานนท์ (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 3 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
29
11 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57