ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
09 เม.ย. 2561
202 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนและซอย จำนวน 11 สาย ในพื้นที่ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
22
21 มี.ค. 2561
203 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหัวสะพานเพ็ญมิตร - ใต้สายไฟแรงสูง (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
30
21 มี.ค. 2561
204 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
12 มี.ค. 2561
205 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
09 ก.พ. 2561
206 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนและซอย จำนวน 20 สาย ในพื้นที่ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
43
22 ม.ค. 2561
207 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
08 ม.ค. 2561
208 ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านไสหร้า หมู่ที่ 8 ตำบลไสหร้า (ครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
40
20 ธ.ค. 2560
209 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
12 ธ.ค. 2560
210 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
13 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54